Je kunt je aanmelden als lid voor het huidige en komende seizoen.

Ook is het voor gezinnen mogelijk om als gezin lid te worden. Elk gezinslid dient dan wel apart te worden aangemeld als lid. Kies bij opgave voor 'gezinsabonnement'.

Onze vereniging werkt met automatische incasso voor het innen van het abonnementsgeld.

Contributie:
Jeugdlid (t/m 16 jaar) met training: € 66,- per jaar,

Seniorlid met training: € 87,- per jaar,

Gezinskaart met training: € 166,- per jaar,

Donateurschap, € 10,- per jaar.

Voor het jeugdlidmaatschap geldt de leeftijd op 1 januari van het verenigingsjaar. Het jeugdlidmaatschap wordt automatisch omgezet naar een seniorlidmaatschap bij het bereiken van de leeftijd van 17 jaar (ingaande per 1 januari van het volgende skeelerjaar).

Bij aanmelding voor 30 juni is de volledige contributie verschuldigd, bij aanmelding na 30 juni is 50% van het contributiebedrag verschuldigd.

De jaarcontributie wordt in juni afgeschreven van uw rekening.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient per e-mail (info@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl) te gebeuren voor 31 december bij de ledenadministratie/secretaris.


Belangrijk!

Indien u na 31 december uw lidmaatschap opzegt, dan ben u in het daarop volgende seizoen het volledige bedrag aan contributie verschuldigd.

Bij het aanmelden als lid van Skeelervereniging Surhuisterveen gaat u akkoord met het privacy statement volgens de AVG-regels. Zie hiervoor het hieronder bijgevoegde bestand: