array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/skeelerv/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/skeelerv/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 Aanmelden

 

Je kunt je aanmelden als lid voor het huidige en komende seizoen. Het is voor het gezin mogelijk om als gezin lid te worden. Elk persoon dient apart te worden aangemeld als lid. Kies bij opgave dan voor gezinsabonnement. Onze vereniging werkt met automatische incasso voor het innen van het abonnementsgeld.

Prijzen:
Jeugdlid (t/m 16 jaar) met training: € 56,- per jaar,

Seniorlid met training: € 77,- per jaar,

Gezinskaart met training: € 136,- per jaar,

10-ritten kaart jeugd (1-malig): € 30,- voor 10x trainen

Donateurschap, € 10,- per jaar.

Voor het jeugdlidmaatschap geldt de leeftijd op 1 januari van het verenigingsjaar. Het jeuglidmaatschap wordt automatisch omgezet naar een seniorlidmaatschap bij het bereiken van de leeftijd van 17 jaar (ingaande per 1 januari van het volgende skeelerjaar).

Bij aanmelding voor 30 juni is de volledige contributie verschuldigd, bij aanmelding na 30 juni is 50% van het contributiebedrag verschuldigd.

De jaarcontributie wordt in juni afgeschreven van uw rekening.

Het opzeggen van het lidmaatschap moet SCHRIFTELIJK of per e-mail (info@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl) gebeuren voor 31 december bij de ledenadministratie/secretaris (Skeelervereniging Surhuisterveen, Blauwhuisterweg 15A, 9231AA  Surhuisterveen).
Belangrijk! Indien u na 31 december uw lidmaatschap opzegt, dan ben u in het daarop volgende seizoen het volledige bedrag aan contributie verschuldigd.

Bij het aanmelden als lid van Skeelervereniging Surhuisterveen gaat u akkoord met het privacy statement volgens de AVG-regels. Zie hiervoor het hieronder bijgevoegde bestand: