Verenigingsgegevens

De Skeelervereniging Surhuisterveen is opgericht op 25 september 2009.

Voor algemene zaken:

info@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl

Voor bestuurszaken:

Jelmer Kooistra voorzitter@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl

Roelf Kok penningmeester@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl

Trainers:
Sjoerd Fransbergen (hoofdtrainer)
Nienke Stenekes (jeugdtrainster) jeugdtrainer@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl
Pieter Albada (jeugdtrainer)

Voor de ledenadministratie:
ledenadministratie@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl

Voor PR
pr@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl

Telefoon / mail:
Voorzitter Jelmer Kooistra 0512-365718 info@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl
Penningmeester Roelf Kok penningmeester@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl

Inschrijfnummer KvK 01163950

Bank: NL88RABO0153605634