Verenigingsgegevens

De Skeelervereniging Surhuisterveen is opgericht op 25 september 2009.

Voor algemene zaken kunt u contact opnemen via:

info@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:            vacant                  voorzitter@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl

Penningmeester: Roelf Kok             penningmeester@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl

Secretaris:           Jannie Nicolaij      secretaris@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl 

Algemeen lid:       Karin Groen

Trainers:
Senioren: Sjoerd Fransbergen 
Jeugd:      Nienke Stenekes, Geert van der Ploeg, Udo van der Wier, Sille Hut, Jitze Wiersma, Jonathan Penninga: jeugdtrainer@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl

Voor de ledenadministratie:
ledenadministratie@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl

Voor PR
pr@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl

Telefoon / mail:
Voorzitter            Vacant      info@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl
Penningmeester Roelf Kok penningmeester@skeelerverenigingsurhuisterveen.nl

Inschrijfnummer KvK 01163950

Bank: NL88RABO0153605634