High five

Elk jaar proberen we als Skeelervereniging mee te doen aan Sportstimulering High Five "Kies voor Hart en Sport". Door hier aan mee te doen willen we kinderen kennis laten maken met de skeelersport. De trainingen worden over het algemeen op dezelfde tijden als de reguliere lessen gegeven. Afhankelijk van de opkomst stellen we hier een aparte trainer voor beschikbaar.

De gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland en Tytsjerksteradiel werken samen in de Sportstimulering High Five. Een gezamenlijke aanpak waarbij het accent ligt op de jeugd van 0-18 jaar. De volgende activiteiten worden in sportstimulering High Five uitgevoerd.

 • Er is sportkennismaking bij de sportaanbieders tijdens/na schooltijd en in schoolvakanties . 
 • Het basisonderwijs wordt op sportgebied ondersteund tijdens de gymlessen.
 • Na een dagelijks beweegaanbod op en rondom de school waarbij het accent ligt op het basisonderwijs.

Uitgangspunten en doelstellingen

Op 10 december 2007 hebben VWS, OCW, de VNG en landelijke organisaties onderwijs, sport en cultuur de “Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur (Impuls)” ondertekent. Het kabinet en de gemeenten willen met een gezamenlijke inspanning:

1. meer brede scholen realiseren (in primair en voortgezet onderwijs);
2. sportverenigingen versterken;
3. een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen stimuleren;
4. kennismaking met en actieve beoefening van kunst en cultuur bevorderen, op en rond scholen.

De kern van de overeenkomst is het realiseren van 2.250 combinatiefuncties in Nederland (peiljaar 2012). Voor gemeente Achtkarspelen gaat het om 4,4 fte.

Bij een combinatiefunctie krijgt men te maken met één persoon in twee of meer verschillende situaties tav de sport en het onderwijs. Of bij school en op de sport- en/of muziekvereniging. De samenhang tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur wordt door het inzetten van combinatiefunctionarissen versterkt. Activiteiten onder en na schooltijd, bij school en in de buurt, worden beter op elkaar afgestemd.

Combinatiefunctionarissen kunnen kinderen en jongeren een rijke leeromgeving bieden met maximale Ontplooiingsmogelijkheden. Het zijn bruggenbouwers tussen onderwijs, sport, cultuur, kinderopvang en welzijn!

Doelstellingen van sportstimulering

 • De kwaliteit van het bewegingsonderwijs stimuleren en verbeteren.
 • Bevorderen kennismaking actieve beoefening sport onder kinderen en jongeren.
 • De samenwerking tussen scholen, dorp, wijk, sportverenigingen intensiveren.
 • De sportverenigingen versterken door o.a. het bevorderen van de kwaliteit en zelfredzaamheid van de sportorganisaties.
 • Het dagelijks sport- en beweegaanbod stimuleren en verbeteren.
 • De buitenschoolse sportactiviteiten versterken.
 • Door onderwijs, buurtsport en sportverenigingen meer te laten samenwerken, verhogen van de sportdeelname onder de jeugd.
 • Door hogere sportdeelname in de breedte zaken als overgewicht, bewegingsarmoede etc. verminderen.
 • Zorgen voor een betere sportinfrastructuur.
 • Kinderen en jongeren t/m 18 jaar bewegen met plezier op en rondom de scholen.

Deze informatie is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Achtkarspelen. Meer informatie ook op: http://www.t-diel.nl/sport-in-de-walden